Lớp piano

Grażyna Kołodziej

Grażyna Kołodziej

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tp Lodz, lớp piano của GS Maria Wilkomirska. Kinh nghiệm nhiều năm khi làm việc trong vài trường âm nhạc quốc gia, thành quả là sáng lập ra Trường Nhạc vào năm 1996 ở Vác-sa-va. Chuyên đào tạo thanh thiếu niên và người lớn bằng những phương pháp và chương trình do chính bản thân soạn thảo. Rất để tâm tới các chi tiết cụ thể cả trong âm nhạc cũng như khía cạnh kỹ thuật, để có được tính tự do và sự hài lòng. Bà công nhận niềm say mê là một giá trị rất quý giá, mà cần phải phát triển để có thể nở tung ra trong thời điểm thuận lợi.